En de kinderen bij een echtscheiding?


Als jullie gaan scheiden en kinderen hebt, komen er veel vragen op jullie af. Hoe vertellen jullie de kinderen dat jullie gaan scheiden en wanneer? Moeten jullie de kinderen betrekken bij het maken van afspraken? Hoe zorgen jullie samen voor een goede verdeling van de zorg- en de opvoedingstaken? Moet je met een ouderschapsplan naar de rechter?

Hoe vertellen we de kinderen over de scheiding

Hoe jullie de kinderen vertellen over de scheiding, en wat u ze wel of niet vertelt, hangt af van hoe oud ze zijn en hoe ver ze zijn in hun ontwikkeling. Het is belangrijk om dit samen te doen. Kinderen van gescheiden ouders herinneren zich op volwassenleeftijd het gesprek waarin de ouders de echtscheiding aankondigde, het zogenaamde paraplu-gesprek. Het is belangrijk om het paraplugesprek goed voorbereid aan te pakken. Jullie kunnen de volgende tips daarbij ter harte nemen:

  • neem de tijd voor het gesprek en kies een rustige omgeving
  • voer dit gesprek met jullie beiden erbij
  • geef als ouders elkaar niet de schuld van de scheiding
  • laat de kinderen vrij om hun verhaal te doen, vragen te stellen en hun gevoelens te uiten
  • beloof geen dingen die jullie niet kunnen waarmaken.

Voer dit gesprek zodra jullie de kinderen meer zekerheid kunnen geven over de gewijzigde toekomst.

Ouderschapsplan wettelijk verplicht

Een ouderschapsplan moet gemaakt worden voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag)
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Het plan stimuleert ouders om op constructieve wijze over hun kinderen te communiceren. Als ouders daarin slagen, zal dit ook het scheidingsproces ten goede komen. Het ouderschapsplan wordt in de procedure door de rechter beoordeeld. Als de rechter oordeelt dat de belangen van de kinderen voldoende zijn gewaarborgd, kan de scheiding doorgaan.

Gezag en omgang

Jullie blijven na de scheiding samen het gezag uitoefenen over jullie minderjarige kinderen. Beide ouders hebben na de scheiding formeel nog evenveel zeggenschap. De ouder waar de kinderen na de scheiding hun hoofdverblijf hebben, heeft daarin echter meestal een grotere rol, vooral als het gaat om dagelijkse aangelegenheden. Voor de andere ouder bestaat er een recht op omgang. Jullie kunnen in overleg een omgangsregeling bepalen. Gezamenlijk wordt dan bepaald wanneer en hoe vaak de kinderen de andere ouder zullen ontmoeten. Deze ouder heeft ook recht op informatie over het kind. Dit houdt in dat de andere ouder de plicht heeft om deze ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Daarbij kan gedacht worden aan de ontwikkelingen op school of de gezondheid van het kind. Bovendien moet de andere ouder om zijn of haar mening gevraagd worden met betrekking tot belangrijke beslissingen over het kind. Dit is het recht op consultatie.

 

Op zoek naar een goede mediator die jullie helpt met het gesprek met de kinderen en de scheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Hubertie van Kruining van Scheiden in de Praktijk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *