Hoe bereken je de kinderalimentatie?


Hoe wordt de hoogte van kinderalimentatie berekend?

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie, staat de behoefte van de kind(eren) en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen, centraal. Er wordt eerst gekeken wat de kind(eren) in financiële zin nodig zou(den) hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoe wordt de behoefte van de kind(eren) berekend?

Hoewel de behoefte van elk kind afhankelijk is van allerlei individuele factoren, wordt meestal uitgegaan van alimentatienormen (de voormalige Trema normen en het NIBUD). Dit bedrag volgens deze normen is afhankelijk van het aantal kinderen in een gezin, de leeftijden van de kinderen en het netto besteedbaar inkomen per kind.

Hoe wordt de draagkracht van de ouders berekend?

Er wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoeften van de kinderen. De kinderalimentatie zal vervolgens naar rato van de draagkracht van beide ouders vastgesteld worden. Draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de noodzakelijke vast lasten.

Aan de hand van de draagkrachtberekening wordt bekeken of de ouder die de kinderalimentatie gaat betalen in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen en welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren.

Alimentatieberekeningen zijn vrij complexe berekeningen waarin allerlei inkomensbestanddelen en kosten worden verwerkt. De meest scheidingsmediators of advocaten beschikken over professionele software waarmee de hoogte van de kinderalimentatie nauwkeurig berekend kan worden.

Snelle indicatie van de hoogte van de kinderalimentatie

Om op een eenvoudige manier inzicht te geven in de wijze waarop een alimentatieberekening gemaakt wordt, heeft Scheiden in de Praktijk de belangrijkste

stappen voor u op een rij gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op de zogenaamde netto-methode waarbij uitgegaan wordt van het netto inkomen van beide ouders.

✓ 1.  De behoefte van het kind of de kinderen vaststellen

Om de behoefte van kinderen vast te stellen wordt meestal gebruik gemaakt van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van kinderalimentatie’. Onderdeel van dit rapport is een tabel die per kind aangeeft wat de behoefte is.

✓ 2. De draagkracht van beide ouders berekenen

Om de draagkracht van elke ouder vast te stellen moet eerst zijn of haar netto inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen worden een aantal kosten in mindering gebracht, kosten die elke ouder moet maken om zelf rond te kunnen komen.

Berekende kosten (lasten) zijn bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te kunnen komen), redelijke woonlasten en de premie van de zorgverzekering.

De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Als er dan nog financiële ruimte overblijft, zou dit bijgedragen kunnen worden aan de kosten van de kinderen.

3. Kinderalimentatie berekening naar rato van draagkracht van beide ouders

Naar rato van de draagkracht van de ouders, wordt de kinderalimentatie vastgesteld.

Een voorbeeld

Hans en Monique gaan scheiden. Zij hebben twee kinderen. Na de scheiding blijven de kinderen bij Monique wonen. Het besteedbare gezinsinkomen van Hans en Monique bedroeg € 3.000 netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel, worden de kosten van de kinderen vastgesteld. Het totaalbedrag wordt het ‘eigen aandeel’ ouders in kosten kinderen’ genoemd. Voor Hans en Monique komt dit uit op € 700. Na de scheiding bedraagt de draagkracht van Hans € 500 per maand en de draagkracht van Monique € 300 per maand.

Het bedrag dat Hans per maand aan de kinderalimentatie moet betalen is

€ 700 x (500:800) = € 437,50. Een bedrag van € 262,50 is de bijdrage van Monique aan de kosten van de kinderen.

Heb je nog vragen of wil je toch graag de kinderalimentatie laten (her)berekenen? Neem dan contact op met Scheiden in de Praktijk / Hubertie van Kruining.

Zij kan op basis van de alimentatienormen de kinderalimentatie voor je (her)berekenen. Dan weet je zeker dat het goed zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *