Hoe vraag ik een echtscheiding aan?


U bent eruit. U wilt scheiden en een echtscheiding aanvragen.

Om u daarbij te helpen, is het hele proces van scheiden in een aantal stappen ondergebracht.

 

Stap 1: Zoek de juiste hulp voor uw scheiding

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Daarvoor heb je een scheidingsmediator of advocaat nodig. Wat de juiste hulp is voor uw scheiding is afhankelijk van de manier waarop u getrouwd bent, uw financiële situatie en hoe u wilt scheiden. Een scheidingsmediator is gericht op harmonie. Zij of hij probeert de scheiding samen met u en uw partner goed en in goed overleg te laten verlopen. Als u allebei een advocaat in de arm nemen, komt u tegenover elkaar te staan, De procedure duurt dan vaak langer (zeker een jaar), kost meer geld en verloopt vaak met een verharding van standpunten.

Stap 2: De scheiding aanvragen

Volgens de Nederlandse wet kunt u alleen scheiden als uw huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is. Duurzaam ontwricht betekent dat de verhouding tussen u en uw partner zo is verstoord, dat jullie niet langer bij elkaar kunnen blijven. Scheiden kan op twee manieren: u vraagt een echtscheiding aan, ook wel een verzoek tot echtscheiding genoemd, of u vraagt een scheiding van tafel en bed aan. In beide gevallen, vraagt u de echtscheiding aan bij de rechter. Dit kan uw scheidingsmediator of advocaat voor u doen. Heeft u nog niet geen hulp gevonden bij uw scheiding? Neem contact op met Scheiden in de Praktijk, Hubertie van Kruining. Zij kan u hier meer over vertellen.

Stap 3: Maak een financieel plan

Een echtscheiding regelen betekent voornamelijk afspraken maken. Wie gaat er voor hoeveel dagen voor de kinderen zorgen, wat is de hoogte van de alimentatie, hoe verdelen we de bezittingen en schulden, wie blijft er in de woning wonen? Hoe meer u samen alvast doorspreekt voordat u en uw partner naar de scheidingsmediator of advocaat gaan, hoe simpeler het hele proces zal zijn. Op die wijze hebben u en uw partner minder tijd nodig bij de scheidingsmediator of advocaat en zal de scheiding ook minder geld gaan kosten. De scheidingsmediator of advocaat zal al jullie afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Dit wordt vervolgens bekrachtigd door de rechter. Maak een inventarislijst voor de zaken met waarde om een eerlijke boedelverdeling te kunnen maken.

Stap 4: Maak afspraken over de kinderen

Als ouders heb je een zorgplicht voor je kinderen. Het maakt daarvoor niet uit of je getrouwd bent of gescheiden, samenwoont of uit elkaar bent: uw zorgplicht blijft. Er moeten wel afspraken over de kinderen gemaakt worden omdat kinderen niet op twee plekken tegelijk kunnen wonen. Dit wordt ook wel de ‘omgangsregeling’ of ‘zorg- en contactregeling’ genoemd. Als u wilt scheiden, moet u een ouderschapsplan maken. De afspraken die u maakt over de zorg- en opvoedingstaken, maar ook over de kinderalimentatie komen hierin te staan. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Stap 5: Naar de rechter

Als u en uw partner overal afspraken over hebben gemaakt, dan is de scheiding bij de rechtbank slechts een formaliteit. Bent u of uw partner het oneens over bepaalde zaken, dan moet de rechter daar een besluit over nemen. Bent u het niet eens met zijn uitspraak, dan kunt u in hoger beroep gaan. Ook kunt u een ‘voorlopige voorziening’ aanvragen. De rechter bepaalt dan wat tijdelijk bijvoorbeeld de hoogte van de alimentatie wordt of waar de kinderen totdat de uitspraak er is, gaan wonen.

Stap 6: De echtscheiding definitief maken

U bent pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gehuwd bent. Als u bent gescheiden van tafel en bed, is uw scheiding pas officieel wanneer de scheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. De beschikking met de uitspraak van de rechter moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn vanaf de datum van de uitspraak van de rechter. Als dit later gebeurt, verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft uw huwelijk in stand.

Meer weten, neem contact op met Scheiden in de Praktijk, Hubertie van Kruining uw scheidingsmediator.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *