Kinderalimentatie


Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. De verplichting voor het betalen van kinderalimentatie voor kinderen die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van de vraag of zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is een balans tussen de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. De behoefte wordt berekend op basis van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Aan de hand van tabellen (alimentatienormen, Nibud) wordt bepaald wat de kinderen doorgaans kosten.

Behoefte en draagkracht

Vervolgens wordt gekeken hoeveel elk van jullie zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit gaat op basis van jullie netto inkomen of draagkracht. Daarbij wordt gekeken naar ieders inkomen na de scheiding. Draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de noodzakelijke vaste lasten.

Aan de hand van de draagkrachtberekening wordt bekeken of de ouder die de kinderalimentatie gaat betalen in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen en welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren.

Op basis van deze berekeningen wordt de kinderalimentatie vastgesteld.

Afspraken over kinderalimentatie

Jullie zijn vrij zelf afspraken te maken en op te nemen in het ouderschapsplan, maar bij minderjarige kinderen toetst de rechter altijd de hoogte van de overeengekomen alimentatie op redelijkheid. Acht de rechter de hoogte van de kinderalimentatie niet redelijk, dan wordt het bedrag via de beschikking (= besluit rechter op echtscheidingsverzoek) aangepast.

Tijdens onze gesprekken zal er uitleg en informatie gegeven worden over de complexe kinderalimentatieberekeningen, zodat jullie kunnen kiezen wat de beste oplossing is.

Bereken Uw Kinderalimentatie

Kinderalimentatie?
Laat mij uw Kinderalimentatie berekenen!

25273765844_e725c48a84_n
Bereken uw Kinderalimentatie