Mediation


Wat is nu eigenlijk mediation? Mediation is niets anders dan bemiddeling tussen partijen, waarbij scheidingsmediation zich richt op de bemiddeling tussen partijen die willen scheiden. Dit kunnen gehuwden zijn die willen scheiden of mensen die een geregistreerd partnerschap hebben of samenwoners al dan niet met een samenlevingscontract.

Waarom kiezen voor mediation?

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jullie moeizaam gaan. Dit komt vaak door emoties, onbegrip of wantrouwen. Scheidingsmediation kan jullie helpen om met een neutrale ervaringsdeskundige in gesprek te gaan en afspraken te maken over zaken die bij een scheiding komen kijken, zonder aan jullie emoties voorbij te gaan. Daar is alle ruimte voor in de gesprekken die met elkaar gevoerd worden.

Waar moeten afspraken over gemaakt worden?

Over:
 kinderen
 eigen woning
 financieel

Hoe werkt mediation bij scheidingen?

Allereerst maken jullie kennis met de scheidingsmediator. Vaak is het kennismakingsgesprek kosteloos om jullie in de gelegenheid te stellen om te kijken of er wel een klik is tussen jullie en de scheidingsmediator. Deze klik moet er zijn om de mediation te doen slagen. De scheidingsmediator zal uitleggen wat er van jullie verwacht wordt en wat de rol van de scheidingsmediator is. Vervolgens zal de scheidingsmediator samen met jullie aan de hand van vragen aan jullie, vaststellen welke onderwerpen er besproken moeten worden en wat voor afspraken daarover vastgelegd moeten worden. Op dat moment kan de scheidingsmediator ook aangeven hoeveel gesprekken hij of zij nodig denkt te hebben samen met jullie.

Vaak kan de scheidingsmediator op dat moment ook een kostenindicatie geven op basis van het aantal benodigde gesprekken en de opmaak van diverse benodigde documenten.

Vragen?
Vragen over wat mediation is? Stuur me dan een berichtje.

25273765844_e725c48a84_n


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en dat mijn gegevens worden opgeslagen bij Scheiden in de Praktijk