Partneralimentatie berekenen


Partneralimentatie of een herziening berekenen

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie staat de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen, centraal.

De behoefte is gebaseerd op de ‘welstand’ van de partners tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de laatste jaren van het huwelijk is dan van belang.

Daarna wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige. Wat kan hij of zij in feite betalen?

Herziening partneralimentatie

Bij wijziging in de omstandigheden van één of beide partners kan een herziening van de hoogte van de partneralimentatie worden gevraagd.

Wijziging van de hoogte kan in onderling overleg of via een gerechtelijke procedure. Als de partneralimentatie in onderling overleg wordt aangepast, leg in dat geval wel samen in een contract vast wat het nieuwe bedrag aan partneralimentatie is en vanaf wanneer het nieuwe bedrag geldt. Wanneer jullie beiden het contract ondertekenen, geldt dat als een overeenkomst en is dus rechtsgeldig.

Snelle indicatie van de hoogte van de partneralimentatie of een herziening daarvan?

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de vaststelling van de hoogte van de partneralimentatie:

  • behoefte: welk bedrag is er nodig om de levenstandaard van het huwelijk voor te zetten;
  • verdiencapaciteit: aanwezigheid van eigen inkomsten of de mogelijkheid (op termijn) zelf inkomen te verdienen;
  • draagkracht: hoeveel alimentatie kan er volgens een draagkrachtberekening maximaal betaald worden.

De normale prijs voor de berekening van kinderalimentatie ligt op ongeveer €150,-  tot €175,- (excl. BTW). Ik bereken slechts € 80,- (excl. BTW).

Bereken uw Partneralimentatie

 

Partneralimentatie?
Laat mu uw Partneralimentatie berekenen!

25273765844_e725c48a84_nBereken uw Partneralimentatie