Partneralimentatie


Wettelijke zorgplicht na de scheiding

Bij een echtscheiding kan het zo zijn, dat een van de (ex-)partners verplicht wordt partneralimentatie te betalen. Mensen die getrouwd zijn hebben een (wettelijke) zorgplicht met elkaar afgesproken en die zorgplicht houdt na het beëindigen van de relatie niet direct op. Partneralimentatie moet ervoor zorgen dat beide (ex-)partners de levensstandaard van vóór de echtscheiding zo veel mogelijk kunnen voortzetten. Wanneer één van beide partners behoefte heeft aan een bijdrage in de kosten van zijn/haar levensonderhoud en de andere partner voldoende draagkracht (volgens de alimentatienormen) heeft, is deze in principe verplicht partneralimentatie te betalen.

Hoogte partneralimentatie

Er zijn twee mogelijkheden om de hoogte van de partneralimentatie te bepalen:

1.Partneralimentatie volgens alimentatienormen
De hoogte van de partneralimentatie wordt in dit geval door twee factoren bepaald: de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Daarbij is het niet de bedoeling dat de alimentatiegerechtigde in een financieel betere positie terechtkomt dan de alimentatieplichtige. Door de z.g. ‘jusvergelijking’ kan de partneralimentatie lager uitkomen dan de draagkracht die beschikbaar is.

2.Jullie maken zelf afspraken
Jullie kunnen er ook voor kiezen om samen afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie. Gewoon afspreken wat jullie samen redelijk en billijk vinden. Samen met jullie kijken we naar jullie huidige en toekomstige persoonlijke financiële situatie en kunnen daar in onderling overleg afspraken over maken die voor jullie beiden acceptabel zijn.

Duur partneralimentatie

Naast de hoogte van de alimentatie, kunnen jullie ook zelf de duur van de alimentatie bepalen. De maximale termijn is in beginsel twaalf jaar. Als er geen kinderen zijn en het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd, dan is de plicht beperkt tot het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd.

Alle afspraken over de partneralimentatie worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Vragen?
Vragen over de partneralimentatie? Stuur me dan een berichtje.

25273765844_e725c48a84_n


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en dat mijn gegevens worden opgeslagen bij Scheiden in de Praktijk