Pensioen


Bij echtscheiding heeft de ex-partner wettelijk recht op een deel van uw pensioen. Dit geldt uiteraard voor beide ex-partners die een aanvullend pensioen hebben opgebouwd. Bij de verdeling gaat het om twee soorten pensioensoorten:

  • ouderdomspensioen
  • partnerpensioen.

Jullie kunnen er overigens gezamenlijk voor kiezen van de wet af te wijken en andere afspraken te maken, voor zowel het ouderdoms- als het partnerpensioen.

Mogelijkheden ouderdomspensioen:

1.Standaard verevening (= 50%) of een afwijkend percentage
Bij een scheiding heeft de ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. In de wet wordt dit recht ‘verevening’ genoemd.

Je ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen vanaf de datum dat jij met pensioen gaat. Het wordt uitgekeerd zolang jullie beiden in leven zijn. Als je ex-partner overlijdt, krijg je zijn of haar deel er weer bij. Als jij eerder overlijdt dan je ex-partner, stopt de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen aan hem of haar ook.

2.Conversie
Bij een echtscheiding kun je ook nog kiezen voor conversie (omzetting). Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner. Hiermee kan de ex-partner zelf bepalen wanneer het pensioen ingaat, maar hij of zij moet wel volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. Een nadeel van conversie is, dat je als pensioenopbouwer je deel niet meer terugkrijgt wanneer je ex-partner overlijdt.

De afspraken die je maakt over conversie moet je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Conversie is alleen toegestaan als de ex-partner én de pensioenuitvoerder toestemming geven.

Mogelijkheden partnerpensioen:

Uw ex-partner heeft recht op partnerpensioen, ook wel nabestaandenpensioen genoemd, maar alleen als dit een partnerpensioen op opbouwbasis betreft. Als uw partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, vervalt het recht voor uw ex-partner op dit pensioen. In uw pensioenregeling ziet u hoe dit in uw geval is geregeld. Dit geldt uiteraard voor beide ex-partners.

1. Al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd gaat bij een scheiding naar uw ex-partner. Dat partnerpensioen heet daarna: het bijzonder partnerpensioen.

2. Conversie: zie boven

3. Afstand doen van het partnerpensioen
Het is mogelijk om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen. Dit dient expliciet te worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. In deze overeenkomst dient expliciet te worden verwezen naar het bijzonder partnerpensioen.

Vragen?
Vragen over het pensioen? Stuur me dan een berichtje.

25273765844_e725c48a84_n


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en dat mijn gegevens worden opgeslagen bij Scheiden in de Praktijk