Scheiden? Denk ook aan je pensioen!


Eén op de 3 huwelijken eindigt in Nederland in een scheiding en ook samenwoners gaan vaak uit elkaar. Bij het uit elkaar gaan, valt er veel te regelen. Pensioenaanspraken worden hierbij nog vaak vergeten.

Voor vrouwen is het met name belangrijk bij hun scheiding om rekening te houden met hun pensioen. Vrouwen zijn meer met op korte termijn gerichte zaken bezig. Afspraken over partner- en kinderalimentatie en hoe en waar ze gaan wonen met de kinderen. Pensioen wordt dan al gauw gezien als iets wat nog zo lang duurt en nu niet belangrijk kan zijn.

Vrouwen die kinderen krijgen, gaan vaak minder werken dan hun partner. Daarmee bouwen ze gemiddeld minder pensioen op dan hun partner. Tijdens hun huwelijk of samenwonen, bouwen zij eigenlijk indirect mee aan de pensioenopbouw van hun partner.

Voor vrouwen die getrouwd zijn is er wettelijk geregeld dat ze recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat hun ex heeft opgebouwd. En andersom ook natuurlijk. Dit gaat over de periode dat ze getrouwd waren.

Voor vrouwen die samenwonen is het belangrijk dat zij in hun samenlevingscontract duidelijke afspraken maken over de verdeling van het pensioen bij scheiding. Dit contract moet dan wel via de notaris worden afgesloten, willen de pensioenfondsen dergelijk afspraken accepteren. Als u samenwoont zonder samenlevingscontract is er geen wettelijk recht op de verdeling van de pensioenaanspraken.

Waar bestaat een pensioen uit?

Een pensioen is te onderscheiden in een ouderdomspensioen en een (bijzonder) partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd gedurende de werkende periode en wordt ontvangen als men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het partnerpensioen wordt door de ex-partner ontvangen, nadat de partner die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden. Na een scheiding wordt het tot dan opgebouwde partnerpensioen omgezet in een bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen).

Ouderdomspensioen en scheiding

Zoals gezegd, heeft u over en weer, recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk (of geregistreerd partnerschap) door u beiden is opgebouwd.

Afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen moeten in het echtscheidingsconvenant opgenomen worden.

Om het recht uit te oefenen, moet u via de website van de Rijksoverheid een formulier downloaden. Stuur dit formulier binnen 2 jaar na de scheiding naar de jullie pensioenuitvoerder(s). Dan zullen zij in de toekomst het geld rechtstreeks naar u overmaken. Als u dit niet doet, vervalt het recht op automatische uitbetaling en dan moeten jullie het geld naar elkaar overmaken.

Partnerpensioen en scheiding

U heeft over en weer recht op partnerpensioen, maar alleen als dit een partnerpensioen op opbouwbasis betreft. Als uw partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, vervalt het recht voor uw ex-partner op dit pensioen. In uw pensioenregeling ziet u hoe dit in uw geval is geregeld.

De wet bepaalt dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding over en weer naar u gaat. Dat partnerpensioen heet daarna het ‘bijzondere’ partnerpensioen. Dat geldt bij een echtscheiding maar ook bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap.

Bespreek uw scheiding met een scheidingsmediator

Een scheidingsmediator kan met u en uw partner afspraken maken over uw pensioen bij uw scheiding en deze afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Heeft u nog geen scheidingsmediator? Maak dan eens een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Hubertie van Kruining van Scheiden in de Praktijk. Zij kan u helpen bij het scheidingsproces en alle benodigde afspraken goed vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Zij kan u ook informeren over andere mogelijke verdelingen van pensioen bij uw scheiding.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *