Scheidingsconvenant


Scheidingsconvenant

Als jullie gaan scheiden, moeten jij en je partner samen afspraken maken. Als jullie het eens zijn over deze afspraken, kun je de afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant. De inhoud van dit convenant is bepalend voor de toekomst van beide partners. Hoe meer vastgelegd wordt, hoe kleiner de kans op onenigheid na de scheiding.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst waarin de gevolgen van een echtscheiding zijn opgenomen. Alle afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van alimentatie, pensioen, de boedelverdeling, de verdeling van bezittingen en schulden, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en de woning worden in het echtscheidingsconvenant opgenomen.

Als jullie minderjarige kinderen hebben, moeten jullie een ouderschapsplan opstellen en kunnen dit eventueel onderdeel laten zijn van het echtscheidingsconvenant.

Opstellen van het scheidingsconvenant

Tijdens de mediation komen alle onderwerpen uitgebreid aan bod en jullie besluiten gezamenlijk hoe ermee om te gaan. Het doel van de mediation is echter altijd om in gezamenlijk overleg te komen tot duurzame afspraken opgenomen in het scheidingsconvenant waar beide partijen volledig achter staan.

Echtscheidingsverzoek

Voor de scheiding dient er een echtscheidingsverzoek bij de Rechtbank te worden ingediend. Het opstellen van een scheidingsconvenant is niet verplicht om te willen scheiden. Het scheidingsconvenant wordt toch vaak samen met het ouderschapsplan meegestuurd met het echtscheidingsverzoek. De Rechtbank wordt dan gevraagd om het convenant onderdeel te laten uitmaken van de uitspraak. Op die manier krijgt het scheidingsconvenant dan een executoriale titel. Dit betekent dat de gemaakte afspraken juridisch kunnen worden afgedwongen.

Wat kan Scheiden in de Praktijk voor jullie betekenen?

Als gespecialiseerd scheidingsmediator kan ik – Hubertie van Kruining – helpen bij opstellen van het scheidingsconvenant. Tijdens onze gesprekken wordt hier ruim aandacht aan besteed.

Vragen?
Vragen over de scheidingsconvenant? Stuur me dan een berichtje.

25273765844_e725c48a84_n


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring en dat mijn gegevens worden opgeslagen bij Scheiden in de Praktijk