Scheidingsmediator


Scheidingsmediator

Een scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Ook als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

Redenen om voor mediation te kiezen bij scheiding

Bij een scheiding stokt de communicatie meestal doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich opstapelen. Onder begeleiding van een scheidingsmediator komen de emoties vaak weer tot bedaren, gaat onbegrip over in begrip en verandert wantrouwen in vertrouwen. Daarna kunnen de partijen met open vizier en respect voor elkaars belangen de werkelijke problemen bespreken en aan duurzame afspraken werken.

Wat doet een scheidingsmediator wel en niet?

 • Een scheidingsmediator neemt met beide partijen hun wensen door.
 • Hij/zij geeft informatie over zaken die belangrijk zijn.
 • Verder probeert hij/zij jullie beiden tot overeenstemming te brengen.
 • Bovendien zorgt een scheidingsmediator ervoor dat iedere partij evenveel aandacht krijgt.
 • De scheidingsmediator zorgt er ook voor dat de machtsbalans tussen partijen zoveel mogelijk in evenwicht is.
 • Indien één van de partijen meer kennis heeft dan de andere partij, zal de scheidingsmediator zodanig uitleg geven dat de partij die minder kennis heeft het ook begrijpt.
 • Een scheidingsmediator zal niet voor jullie keuzes maken. Partijen maken die keuzes zelf.
 • Ook zal een scheidingsmediator niet partijdig zijn. Hij/zij is neutraal en heeft geen belang bij de uitkomst van een geschil.
 • Een scheidingsmediator kijkt wel of de gemaakte afspraken ook uitvoerbaar zijn.

De uitgangspunten van mediation

 • Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend; partijen en de mediator zijn vrij de mediation te beëindigen bij voorkeur in gezamenlijk overleg. Partijen worden wel geacht een inspanning te leveren om er samen uit te komen.
 • Mediation werkt volgens de regels voor vertrouwelijkheid; jullie kunnen in alle openheid informatie en voorstellen bespreken. Alle informatie die tijdens de mediation op tafel komt is in principe vertrouwelijk. De mediator en jullie mogen deze informatie niet zonder instemming van de anderen naar buiten brengen.
 • Alle betrokken partijen zijn bij de gesprekken aanwezig.

Vragen?
Vragen over het regelen van een echtscheiding? Stuur me dan een berichtje.

25273765844_e725c48a84_n


  Ik ga akkoord met de privacyverklaring en dat mijn gegevens worden opgeslagen bij Scheiden in de Praktijk