Ouderschapsplan


Het ouderschapsplan Als jullie gaan scheiden, moeten jullie een ouderschapsplan maken voor kinderen jonger dan 18 jaar (sinds 1 maart 2009). Ouderschapsplan verplicht Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor: gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag); samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Inhoud ouderschapsplan In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over: de

Lees meer

Kinderalimentatie


Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. De verplichting voor het betalen van kinderalimentatie voor kinderen die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van de vraag of zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Hoogte kinderalimentatie De hoogte van

Lees meer

Co-ouderschap


Bij een scheiding kun je kiezen voor co-ouderschap. Co-ouderschap omvat meer dan een omgangsregeling na scheiding. Dagelijkse zorg kinderen na scheiding verdeeld Bij co-ouderschap worden de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk verdeeld. De kinderen wonen daarbij voor ongeveer de helft van de tijd bij de ene en de helft van

Lees meer