Stappenplan mediation


Stappenplan mediation

Niet ieder scheidingsmediation traject is hetzelfde maar om alvast een beeld te geven, heeft Scheiden in de Praktijk dit traject in een stappenplan opgesteld.

stap11. Kennismaking
De eerste stap is het kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en het eerste half uur is gratis. In dit eerste gesprek bespreken we wat ik voor jullie kan doen en wat de procedure bij scheiden inhoudt. Jullie krijgen daarbij uiteraard de gelegenheid om je verhaal te doen en vragen te stellen. Als het klikt tussen jullie en mij en jullie er vertrouwen in hebben, maken we een vervolgafspraak of starten direct met het intakegesprek.

 

2. Intakegesprek
Met het intakegesprek start de mediation. Ik vraag jullie voor dit gesprek alle benodigde gegevens te verzamelen en mee te nemen of naar mij op te sturen. Het gaat om zaken als persoons- en inkomensgegevens en gegevens over pensioen, inboedel en woning. Deze gegevens lopen we samen door waardoor we een goed beeld krijgen van jullie situatie. Duidelijk wordt over welke onderwerpen jullie afspraken moeten maken, wat prioriteit heeft en wat jullie eigen ideeën en wensen hierover zijn.

3. Vervolggesprekken / Ouderschapsplan
Als jullie minderjarige kinderen hebben dan starten we met de afspraken over de kinderen die in een ouderschapsplan worden vastgelegd. Hierin staat o.a. wanneer welke ouder voor de kinderen zorgt, wie het gezag heeft, hoe de kosten voor de kinderen worden verdeeld en wat de hoogte van de kinderalimentatie wordt. Als alle afspraken over de kinderen zijn afgerond, gaan we verder met de verdeling van de materiële zaken

4. Vervolggesprekken
In de vervolggesprekken komt de verdeling van jullie bezittingen en eventuele schulden aan de orde. De echtelijke woning, eigen onderneming, de inboedel en het pensioen worden dan besproken. Dan wordt ook gekeken naar een eventuele partneralimentatie. Ook jullie toekomstige financiële situatie zal besproken worden. Hierbij kan het zijn dat er externe deskundigheid geraadpleegd moet worden in de vorm van bijvoorbeeld een accountant of makelaar/taxateur.

5. Opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
Het resultaat van jullie inspanningen verwoord ik als scheidingsmediator in het echtscheidingsconvenant. Het convenant bevat alle afspraken die jullie gemaakt hebben. Ook wordt het ouderschapsplan definitief vastgesteld.

 

6. Ondertekening en indiening verzoekschrift bij de rechtbank
Het ouderschapsplan en het convenant worden gereed gemaakt om ondertekend te worden door jullie. Via de advocaat wordt, indien nodig, het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Na 4 tot 6 weken volgt de uitspraak. De scheiding wordt ingeschreven in het gemeenteregister (BRP: gemeentelijke registratie personen) en daarmee is jullie scheiding definitief. Scheiden in de Praktijk zorgt voor de indiening en informeert jullie over de stand van zaken, waar nodig.

Periode van kennismaking tot inschrijving echtscheiding en gemiddeld aantal gesprekken
Reken voor het doorlopen van alle stappen een gemiddelde doorlooptijd van drie tot vier maanden. Dit is de periode vanaf de het intakegesprek tot jullie inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente.

Het gemiddeld aantal gesprekken varieert van 3 gesprekken (van 1,5 uur) wanneer er geen kinderen bij de scheiding betrokken zijn tot 5 gesprekken wanneer er wel kinderen bij de scheiding betrokken zijn.

Vragen?
Vragen over het stappenplan? Stuur me dan een berichtje.

25273765844_e725c48a84_n


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring en dat mijn gegevens worden opgeslagen bij Scheiden in de Praktijk