Wat doet een scheidingsmediator?


Jullie zijn eruit. Jullie willen scheiden met behulp van een scheidingsmediator. Wat doet deze scheidingsmediator voor jullie?

 

In tegenstelling voor wat veel mensen denken, gaat de scheidingsmediator niet uw relatie proberen te repareren. De scheidingsmediator is geen relatietherapeut maar bemiddeld bij het scheidingsproces.

 

Een scheidingsmediator neemt met beide partijen hun wensen door. Zij of hij geeft jullie informatie over zaken waar jullie afspraken over moeten maken. De scheidingsmediator probeert jullie beiden tot overeenstemming te brengen. Daarbij zorgt de scheidingsmediator er bovendien voor dat iedere partij evenveel aandacht krijgt. De scheidingsmediator zorgt er ook voor dat de machtsbalans tussen partijen zoveel mogelijk in evenwicht is. Een scheidingsmediator zal niet voor jullie keuzes maken. Partijen maken de keuzes zelf.

 

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Niet ieder scheidingsmediation traject is hetzelfde maar om een beeld te geven, volgt hier een traject/actieplan:

 

Actie 1. Kennismaking

De eerste stap is het kennismakingsgesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. In dit gesprek zal de scheidingsmediator vertellen wat hij of zij zal gaan doen en wat de procedure bij scheiding inhoudt. Jullie krijgen daarbij uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. Ook kan er een kostenbegroting op verzoek door de scheidingsmediator voor jullie opgesteld worden. Als er een klik is tussen jullie en de scheidingsmediator kan de scheidingsmediation beginnen.

 

Actie 2. Intakegesprek

Met het intakegesprek start de mediation. Voor dit gesprek dienen jullie alle benodigde gegevens te verzamelen waar de scheiding van invloed op is. Het gaat om persoons- en inkomensgegevens, pensioen, inboedel, vermogen en schulden en jullie woning. Deze gegevens lopen jullie samen door met de scheidingsmediator waardoor er een goed beeld ontstaat van jullie financiële situatie. Duidelijk wordt over welke onderwerpen jullie afspraken moeten gaan maken, wat prioriteit heeft en wat jullie eigen ideeën en wensen hierover zijn.

 

Actie 3. Ouderschapsplan

Als jullie minderjarige kinderen hebben dan dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. Hierin staat o.a. wanneer welke ouder voor de kinderen zorgt, wie het gezag heeft en de hoogte van de kinderalimentatie. Als alle afspraken over de kinderen zijn afgerond, gaat de scheidingsmediator verder met de verdeling van de materiele zaken.

 

Actie 4. Vervolggesprekken

In de vervolggesprekken komt de inboedelverdeling, de verdeling van jullie bezittingen en eventuele schulden aan de orde. De echtelijke woning, de eigen onderneming en het pensioen, worden dan besproken. Ook de eventuele partneralimentatie passeert de revue.

Hierbij kan het zijn dat er externe deskundigheid geraadpleegd moet worden in de vorm van bijvoorbeeld een accountant of een makelaar/taxateur.

Het aantal vervolggesprekken hangt af van de omvang van de onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden.

 

Actie 5. Opstellen echtscheidingsconvenant

Inmiddels hebben jullie samen met de scheidingsmediator de gemaakte afspraken in een (echt)scheidingsconvenant vastgelegd en kan het gereed gemaakt worden om door jullie ondertekend te worden.

 

Actie 6. Ondertekening en indiening verzoek tot echtscheiding bij rechtbank

Als het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant door jullie ondertekend is, zorgt de scheidingsmediator via een advocaat ervoor dat het ‘verzoekschrift tot echtscheiding’ wordt ingediend bij de rechtbank.

Na 4 tot 6 weken volgt de uitspraak van de rechter in de vorm van een beschikking.

 

Actie 7. Inschrijving echtscheiding

De beschikking van de rechtbank dient binnen 6 maanden in de ‘basisregistratie personen (BRP)’ in de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, ingeschreven te worden. De scheidingsmediator kan hiervoor zorgen.

 

Heb je nog vragen of twijfel je nog of scheidingsmediation voor jullie de juiste keuze is? Neem dan vrijblijvend contact op met Scheiden in de Praktijk/ Hubertie van Kruining.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *