Wat is mediation


Wat is mediation?

Mediation is eigenlijk niets anders dan bemiddeling tussen partijen. In plaats van tegen elkaar te procederen, kunnen jullie ook gezamenlijk de echtscheiding regelen via dezelfde advocaat. Als het jullie gezamenlijke doel is om te gaan scheiden, dan beperken jullie de kosten en doorlooptijd behoorlijk als jullie kiezen voor een scheidingsmediator.

Wat hebben jullie aan mediation?

Jullie blijven met elkaar in gesprek en er volgt geen verdere dure en ontwrichtende juridische procedure. Dat is een enorm voordeel.

Scheiden met hulp van een mediator

Scheiden met hulp van een mediator werkt als volgt. Jullie beslissen samen om de mediation in te zetten en maken vrijblijvend kennis met de mediator. Als jullie beiden een klik voelen, ga je aan het werk.

Het is de primaire taak van de scheidingsmediator om de communicatie tussen jullie zo effectief mogelijk te laten zijn. Mensen die gaan scheiden zijn vaak emotioneel en daarom minder goed in staat om met elkaar te overleggen of tot duurzame afspraken te komen.

Naast de communicatie, zorgt de mediator er ook voor dat jullie afspraken maken over zaken die van belang zijn bij het scheiden, zoals

Wat doet de scheidingsmediator wel en niet?

 • Neemt met jullie, jullie wensen door
 • Geeft informatie over zaken die belangrijk voor jullie zijn
 • Zorgt er voor dat de machtsbalans tussen jullie zoveel mogelijk in evenwicht is
 • Zorgt voor gelijk kennisniveau bij partijen over relevante zaken
 • Maakt geen keuzes voor jullie
 • Is onpartijdig en neutraal
 • Heeft geen belang bij de uitkomst van jullie geschil

Het echtscheidingsproces met behulp van een mediator ziet er als volgt uit:

Scheiding in zes stappen

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Intakegesprek
 3. Opstellen ouderschapsplan
 4. Verdeling bezittingen en schulden
 5. Opstellen echtscheidingsconvenant
 6. Indiening verzoekschrift rechtbank

Bij iedere stap geeft de scheidingsmediator aan wat de voors- en tegen zijn en welke opties jullie in jullie specifieke situatie voor handen zijn.

Vragen?
Vragen over wat mediation is? Stuur me dan een berichtje.

25273765844_e725c48a84_n


  Ik ga akkoord met de privacyverklaring en dat mijn gegevens worden opgeslagen bij Scheiden in de Praktijk